Przebywanie w miejscu o wysokim zanieczyszczeniu powietrza negatywnie skutkuje na nasze zdrowie i samopoczucie. Normy jakości powietrza przekraczane są w wielu miejscach Polski. Szczególnie jest to widoczne w okresie grzewczym. Nasz kraj klasyfikuje się pod tym względem jako jeden z najgorszych w Europie. Skutki zanieczyszczeń powietrza zwykle odczuwane są w dłuższej perspektywie czasu. Osoby często przebywające na zewnątrz w dni, w które normy jakości powietrza są wyraźnie przekroczone, mogą zauważyć takie objawy jak: problemy z oddychaniem, ból głowy oraz podrażnienie oczu, nosa i gardła. W dłuższej perspektywie zwiększa się również ryzyko pojawienia się alergii, astmy, niewydolności oddechowej, obniżenia odporności, chorób układu sercowo-naczyniowego a nawet chorób nowotworowych.

Pomiar jakości powietrza

Włodarze miast oraz mieszkańcy muszą przeciwdziałać skutkom zanieczyszczenia powietrza. Obecnie funkcjonuje wiele programów rządowych oraz unijnych, które dają możliwość uzyskania przez miasto lub gminę dofinansowań do wymiany pieców, termomodernizacji budynków oraz zakupu profesjonalnych czujników jakości powietrza. To właśnie czujnik jakości powietrza pozwala na oszacowanie frakcji pyłów zawieszonych (PM1, PM2,5, PM10). Nowoczesny sprzęt pozwala na dotarcie w trudno dostępne miejsca i zbadanie strugi gazowej. Czujnik jakości powietrza AirDron pozwala na trafne zidentyfikowanie źródła emisji jednocześnie skracając czas interwencji służb gwarantując skuteczną walkę ze smogiem.

Czujniki dla odbiorców indywidualnych

Dokładny pomiar jakości powietrza przeprowadzać mogą na swoim terenie dowolne osoby. Wystarczy nabyć prosty domowy miernik smogu, który kupimy na tej stronie. W przypadku gdy podejrzewamy większą skalę zanieczyszczenia lub mamy do czynienia z uciążliwymi sąsiadami, którzy wykorzystują złej jakości paliwa do ogrzewania swojego budynku, mamy prawo zgłosić ten problem do urzędu miasta lub gminy. Wówczas odpowiednie służby przeprowadzą pomiar jakości powietrza profesjonalnym sprzętem.